Beroep tegen de beslissingen

tampons

Het advies van de gemachtigde ambtenaar kan leiden tot de verlening of de met redenen omklede weigering van de vergunning.

Uw vergunning werd geweigerd of u bent het niet eens met de voorwaarden?

In geval van betwisting of weigering van de stedenbouwkundige vergunning, bepaalt het BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ) dat u beroep kunt aantekenen bij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

De modaliteiten en termijnen worden meegedeeld samen met de beslissing over uw vergunningsaanvraag.

Meer weten >>>

Als buurtbewoner bent u het niet eens met een afgeleverde stedenbouwkundige vergunning?

Nadat de vergunning is afgeleverd, moet de aanvrager ze uithangen.

Derden beschikken dan over een termijn van 60 dagen om beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Meer weten >>>