Werken zonder tussenkomst van een architect

Voor de meeste aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen is de medewerking van een architect vereist.

Sommige werken kunnen echter worden vrijgesteld van de tussenkomst van een architect: dat zijn vooral werken die geen stabiliteitsproblemen kunnen veroorzaken.

Voor die werken kunt u zelf een dossier indienen dat niet medeondertekend werd door een architect.

Meer weten >>>

 

N.B. : De lijst van de werken die van vergunning zijn vrijgesteld of die een eenvoudigere procedure genieten, vastgelegd in een regeringsbesluit van 13 november 2008, het zogenaamde besluit van geringe omvang.