Prostitutie

Prostitutie bestaat in Schaarbeek al sinds halverwege de 19de eeuw.

Sinds de jaren 2000 streeft de gemeente Schaarbeek ernaar om voor dit fenomeen een bepaald kader te ontwikkelen om te voorkomen dat het uitbreiding neemt. In dit verband heeft de gemeente Schaarbeek zowel een politiereglement als een stedenbouwkundig reglement aangenomen.

Parallel met dit wetgevende aspect biedt de gemeente Schaarbeek, via het stedelijk preventieprogramma, financiële steun aan de verenigingen die sekswerkers bijstaan. De gemeente ontwikkelt ook een beleid van overleg en projecten, in samenwerking met de plaatselijke actoren uit zowel de verenigings- als de institutionele sector, met betrekking tot dit fenomeen en de wijk waar het zich ontwikkelt.

 

 

 

In 2018 bestelde de gemeente Schaarbeek bij de universiteit in Gent een studie over prostitutie uit sub-Sahara-Afrika die sterk aanwezig is in de peeskamers. Het doel van de studie is een betere kennis te verwerven van en dus te pogen meer inzicht te krijgen in deze groep, die moeilijk toegankelijk blijft voor professionele hulpverleners.

De resultaten van de studie en de aanbevelingen werden op 15 september 2021 voorgesteld in aanwezigheid van de onderzoeksters. De studie en de aanbevelingen zijn op verzoek verkrijgbaar.