Icon for xls export

Kleine anekdotes en straatnamen in de volksmond

U vraagt zich af wat de betekenis is van de naam van uw straat. Deze korte geschiedenis van de straten van Schaarbeek zal u alleszins op de goede weg helpen.

De gemeente Schaarbeek telt tegenwoordig iets meer dan 300 straten. Sommige benamingen illustreren duidelijk de lokale geschiedenis, terwijl andere hulde brengen aan - al dan niet beroemde - personages die in de stad der ezels gewoond hebben of er bekend waren.

Vooral dankzij een zeer bloeiend artistiek en literair verleden heeft de gemeente Schaarbeek hulde gebracht aan de artiesten door ongeveer een derde van haar straten naar hen te noemen (schrijvers, schilders, beeldhouwers, muzikanten).

Kom ze ontdekken, wandel door de kunstenaarswijken rond het Weldoenersplein, de schrijverswijken rond de Huart-Hamoirlaan en de wijk van de Vlaamse kunstenaars uit de XVIIde eeuw rond het gemeentehuis,…

Ook andere persoonlijkheden werden niet vergeten. Of het nu gaat om politici, industriëlen, ingenieurs, advocaten, architecten of artsen,… ze maken allemaal deel uit van de Schaarbeekse geschiedenis.

Kom ten slotte zeker ook eens langs in de bloemenwijk aan beide kanten van het Josaphatpark, en de edelstenenwijk in de buurt van het Plaskyplein.

AARSCHOT (straat)

Vroeger heette deze straat de Vrijheidsstraat, daarna werd ze de Keulenstraat genoemd als referentie aan de spoorweg Brussel-Keulen. Vervolgens werd ze omgedoopt tot de Aarschotstraat, als hulde aan de stad die tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar geleden heeft onder de Duitse bezetting.

AGRILANDBOUW (straat)

Deze benaming herinnert aan het feit dat het gehucht Helmet vooral agrarisch was tot de XIXe eeuw.

ALGEMEEN STEMRECHT (laan)

Ingesteld bij de grondwetsherziening van 1920-1921, ter vervanging van het censuskiesrecht. Werd evenwel pas in 1948 werkelijkheid voor vrouwen.

ALLARD, Philippe (straat)

Deze bankier werd in 1805 geboren in Brussel, en overleed in Ukkel in 1877.  Hij was de directeur van het Munthof van 1846 tot 1877. In 1851 werd deze straat naar Philippe Allard vernoemd, omdat ze door terreinen liep die hij in Schaarbeek bezat.

APOLLO (square)

Deze straat kreeg haar naam als herinnering aan de raket Apollo 11, waarmee de eerste mens op de maan landde op 20 juli 1969.

APPEL (gang)

Vandaag verworden tot een doodlopende straat, maar dit pad verbond vroeger de Helmetsesteenweg met de huidige Gustave Hubertistraat.

ARDENSE JAGERS (plein)

Dit plein kreeg zijn naam na de Tweede Wereldoorlog, ter ere van het elitekorps dat in 1933 werd opgericht en dat tijdens het conflict uitblonk door bijvoorbeeld een front te verdedigen dat van Trois-Ponts tot Athus reikte.

ARTAN Louis (straat)

Zijn echte naam was baron Louis Artan de Saint-Martin.
Geboren in Den Haag (Nederland) in 1837, overleden in Oostduinkerke in 1890.
Door Corot en Courbet beïnvloed Belgisch marinistisch schilder. Wordt beschouwd als de belangrijkste schilder van schepen uit de XIXe eeuw; hij was de voorloper van het impressionisme in ons land.
Woonde in Schaarbeek, eerst aan het Liedtsplein en later in de Vanderlindenstraat 52.

AZALEA (laan)

‘Azelea’ is de overkoepelende naam voor diverse heesters van de familie van de ericaceeën, heideachtigen, afkomstig uit de bergachtige gebieden van Azië. Deze verkeersader kreeg haar naam in 1908, tegelijkertijd met een andere laan die langs het Josaphatpark loopt, de Hortensialaan (die bestond uit de huidige Cambier- en Eisenhowerlaan).